ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

อย่าใส่สีตีไข่

โพสต์ล่าสุด

ดูคนให้ถูกแต่อย่าดูถูกคน

ทุกความพยายามอาจไม่ประสบความสำเร็จ

วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคต คือ

คนรู้จริงมักไม่พูดคนพูดมักไม่รู้จริง

ผมไม่ได้ล้มเหลว ผมแค่ค้นพบวิธีที่ไม่เวิร์ก หมื่นวิธี

สิ่งที่เรารู้คนอื่นอาจไม่เห็น